Steun het project

De coronacrisis heeft ons allemaal zwaar getroffen. Ook het molenhuis werd niet gespaard. In het afgelopen jaar kregen we te maken met heel wat afgelastingen, en daarmee zagen we ook onze inkomsten dalen.

Toch blijven we moedig verder bouwen aan onze gezellige plek in de Ardennen in de hoop daar binnenkort nog eens samen rond de kachel te zitten. De coronacrisis biedt echter ook kansen. Omdat het huis momenteel weinig bezet is, is het de ideale kans om enkele werken te doen, waar we al jaren van dromen.

Daarom startten we dit jaar aan de bouw van een nieuwe sanitaire voorziening, maar om deze werken te kunnen realiseren zoeken wij naar extra fondsen.

Gelukkig staan we er niet alleen voor. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Alle giften die we ontvangen vóór 31 december 2020 genieten van een extra belastingvermindering en komen in aanmerking voor een belastingvermindering van maar liefst 60%.

Alle beetjes zijn welkom. Met een minimumgift van €40 help je ons al een stuk verder. De belastingvermindering voor 31 december 2020 is substantieel. Een gift van 200€ trek je bvb al 120€ van terug. Een storting van 800€ kan de molen al heel wat mee. In de praktijk bedraagt jou gift na belastingvermindering maar 320€.

Help het molenhuis mee naar nieuw sanitair en stort jouw bijdrage op projectrekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding128/3269/00031” opgepast: gestructureerde melding.

Alvast hartelijk bedankt in naam van iedereen die graag in het molenhuis vertoeft, en hopelijk tot binnenkort, in Het Molenhuis.

Plannen

We willen Het Molenhuis toegankelijker maken door onze primitieve sanitaire voorzieningen te vernieuwen. Deze zijn niet meer aangepast aan de hedendaagse normen en verwachtingen voor verblijf. Een groot aantal scholen kan niet meer gebruik maken van ons huis omdat het sanitair niet voldoet aan de vooropgestelde normen. Daarom willen we deze vernieuwen volgens de nieuwe normen en aan de behoefte van de vele gebruikers, in het bijzonder voor die mensen die het moeilijker hebben om een plek te vinden om een vakantie of kamp te beleven.

Hieronder kan je zien wat de plannen zijn:

Nieuws

Metselwerken en balken plafond klaar

De metselwerken zijn afgerond. Daarnaast zijn de balken van het nieuwe plafond gestoken. Het begint vorm te krijgen!

Leidingen gelegd

Alle leidingen zijn voorzien. Er is warm en koud water gelegd naar alle plaatsen waar het nodig is.

Muurtjes metsen begonnen

Alle aflopen zijn gelegd. Vervolgens is er een eerste vloer gegoten die moet dienen om een vlakke ondergrond te hebben om op verder te bouwen. Zoals je ziet is er daarna met de metselwerken gestart.

Verdere afbraakwerken gedaan en nieuw trapgat voorzien

De vloer werd verder afgegraven en alle tussenwanden werden ondertussen verwijderd. Het dak werd op de juiste plaatsen gestut. Er is ook al een nieuw trapgat gemaakt naar de beneden verdieping. We zijn nu klaar voor alle aflopen en waterleidingen te voorzien.

KBS dossier goedgekeurd

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Alle giften die we ontvangen vóór 31 december 2020 genieten van een extra belastingvermindering en komen in aanmerking voor een belastingvermindering van maar liefst 60%.

Alle beetjes zijn welkom. Met een minimumgift van €40 help je ons al een stuk verder. De belastingvermindering voor 31 december 2020 is substantieel. Een gift van 200€ trek je bvb al 120€ van terug. Een storting van 800€ kan de molen al heel wat mee. In de praktijk bedraagt jou gift na belastingvermindering maar 320€.

Help het molenhuis mee naar nieuw sanitair en stort jouw bijdrage op projectrekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding128/3269/00031” opgepast: gestructureerde melding.

Vloer speelzaal uitgebroken

De volgende stap in het nieuwe badkamersproject is voltooid. De oude vloer van de speelzaal is uitgebroken. Volgende stap is muurtjes metsen, leidingen leggen en een nieuwe vloer voorzien.

De nieuwe ramen en een nieuwe deur staan erin!

Tijdens de meerdaagse zijn de ramen van de speelzaal verwijderd en de openingen breder gemaakt. Ondertussen zijn de ramen geplaatst.

Voorbereidingen voor nieuwe ramen te plaatsen

Het was een meerdaagse in kleine groep. Maar we kregen toch een hoop werk gedaan.

Er werden voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van onze nieuwe badkamers.

- De ramen in de speelzaal zijn verwijderd. De raamopeningen werden breder geslepen en opgemetst om het plaatsen van nieuwe ramen toe te laten.

- Er werd een deur gekapt van de speelzaal naar de mazoutgarage.

- De garagepoort van de mazoutgarage is verwijderd en de opening is toegemetst met een raamopening.

- Dit alles werd terug afgesloten tot de plaatsing van de ramen binnen enkele weken.

Sponsoring sanitair gevonden

Met veel plezier en oprechte dankbaarheid kunnen wij jullie melden dat de Trappistenabdij van Westmalle ons verbouwingsproject wil steunen met een gift van 2000 euro. Een welgekomen som die ons alvast op weg gaat zetten naar een nieuw sanitair in Het Molenhuis.

We zijn hier, zeker in tijden van Covid-19, zeer blij mee en willen hun oprecht bedanken hiervoor. We raden jullie dan ook aan om een flinke toost uit te brengen op hun gezondheid met een Westmalle Tripel in de hand!

Meer info over de abdij: https://www.trappistwestmalle.be/nl