Het gebouw kan geheel of gedeeltelijk ter beschikking gesteld worden aan derden indien deze activiteiten in overeenstemming zijn met de geest en de filosofie van de vzw "Moulin de Belle Meuse". (zie Krachtlijnen)

Wij werken met ons huis in een vorm van open vertrouwen. Er is geen conciërge, geen inspecteur die u ter plaatse viseert. Van de groepen en gebruikers wordt verwacht dat zij het huis als een goede huisvader gebruiken en het in een staat achterlaten zoals ze het zelf graag hadden willen vinden.

Voorrang en kortingen worden gegeven aan groepen die aandacht hebben voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

Prijzen per nacht

Sociale sector

Woonhuis: 90 €

Kamphuis: 125€

Ganse huis: 170 €

Jeugd en scholen

Woonhuis: 90 €

Kamphuis: 190 €

Ganse huis: 260 €

Andere gebruikers

Woonhuis: 90 €

Kamphuis: 250€

Ganse huis: 340 €


Vanaf 18.00 u op uw aankomstdag. tot 16.00 u op uw vertrekdag.
Een weekend geldt steeds voor 2 nachten.
Op aanvraag kan de raad van bestuur beslissen af te wijken van de tarieven.
We vragen een voorschot van 20% te storten na je aanvraag om je reservering te bevestigen.

Wanneer is Het Molenhuis vrij?

Bekijk onze kalender en zoek een vrije datum

Woonhuis

Kamphuis